Câmpia Turzii

2020-2024

Primar Gheorghe Rece

REDĂM CÂMPIA TURZII CETĂŢENILOR

I. Învăţământul şi educaţia – singurele certitudini ale reuşitei în viaţă

1. Reabilitarea instituţiilor de învăţământ.

2. Extinderea proiectului “Şcoala după şcoală”:
– Prânz cald la şcoală;
– Suportul şi supravegherea elevilor, în efectuarea temelor şi studio;
– Oferirea de programe extraşcolare şi extracurriculare educative, în spaţii adecvate; Spaţiul destinat Clubului Copiilor, din Câmpia Turzii trebuie reamenajat, iar activităţile extraşcolare, diversificate.

3. Analiza oportunităţilor şi înfinţarea de noi creşe şi gradiniţe.

În acest moment, cele aproximativ 15 locuri disponibile la creșa din cartierul Șarât sunt insuficiente, iar suplimentarea lor prin proiectul de reamenajare a spaţiului grădiniței de pe strada Retezatului nu va rezolva această problemă. Prin urmare, este necesară și reamenajarea spaţiului grădiniței și creșei din cartierul Șarât.

4. Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ pentru copii cu cerinţe educaţinale special.

La Turda funcţionează, în momentul de faţă, 2 clase de şcoală profesională, care aparţin de Şcoala Specială Profesională “SAMUS” Cluj-Napoca. Elevii cu astfel de cerinţe, atăt din municipiu cât şi din localităţile limitrofe nu au unde să-şi continue studiile, sau unde să dobândească o meserie necesară pentru accederea pe piaţa muncii;

5. Implicarea mediului de afaceri în învâţământul local, pentru implementare şi dezvoltarea învăţământului dual.

Elevii trebuie să se pregătească în acord cu piaţa muncii, iar mediul de afaceri autohton poate oferi mediul propice pentru profesionalizare, urmând să se deschidă posibilitatea angajării ulterioare a
elevilor.

II. Sănătatea – Prevenţie şi tratament la standarde europene

1. Sprijinirea medicilor de familie cu spaţii adecvate, în care să-şi desfăşoare
activitatea;

2. Reabilitatea şi modernizarea spitalului municipal.

3. Dotarea secţiilor spitalului municipal, cu aparatură adecvată.

4. Diversificarea actului medical prin extinderea specialităților.

5. Modernizarea şi reabilitarea Policlinicii municipale, la standarde europene – grupuri sanitare, lift, săli de aşteptare.

6. Reabilitarea termică a clădirilor.

7. Reabilitarea cabinetelor medicale școlare.

III. Confort local – Oraşul nostru- Casa noastră

1. Curățenia orașului prin reînființarea echipelor de curățare, din fiecare cartier.

2. Salubrizarea și achiziționarea de pubele și containere noi, care să asigure preluarea deșeurilor, în manieră selectivă.

3. Infrastructura rutieră – asfaltarea şi modernizarea străzilor adiacente, calitatea lucrărilor fiind o prioritate.

4. Reabilitarea trotuarelor și aleilor pietonale, prin introducerea cablurilor în subteran.

5. Reamenajarea și extinderea spațiilor verzi : parcuri, rondouri, locuri de joacă pentru copii.

6. Extinderea parcărilor publice și înfiinţarea parcărilor de reședință, pe structură metalică etajată.

7. Modernizarea sistemului de iluminat public.

8. Asigurarea siguranței cetățenilor prin sisteme de monitorizare video şi extinderea patrulării a Poliției locale.

Poliția locală nu este o instituție de forță a administrației locale, ci un partener al cetățenilor, un factor de echilibru și de prevenire a încălcării legii.

9. Reabilitarea şi modernizarea Parcului Berc – oaza de liniste și relaxare, un loc ideal pentru petrecerea timpului liber.

10. Readucerea pieței săptămânale în vechiul amplasament.

IV. Protecţie socială – Nu există slabi sau puternici, există comunitatea care ajută şi evoluează împreună

1. Dezvoltarea de locuinţe sociale.

2. Parteneriat AJOFM şi cu mediul de afaceri autohton pentru recalificarea resursei umane şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor sau a celor fără un loc de muncă.

3. Înfiinţarea cantinei pentru persoanele defavorizate – prânz/cină/masă caldă.

4. Înfiinţarea unui aşezământ pentru persoane vârstnice: oferirea unui spaţiu adecvat pentru a locui, asistenţă medicală, posibilitatea socializării şi de-a desfăşura activităţi specific vărstei.

5. Sprijinirea minorilor/ elevilor care provin din familii defavorizate prin burse sociale, pentru prevenirea abandonului şcolar.

6. Înfinţarea unui centru de ocrotire pentru persoanele abuzate.

V. Cultură si sport – cultura aparține cetățenilor

”Nivelul culturii generale a nației nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul și munca umplu neajunsurile” (Mihai Eminescu)

1. Înființarea Muzeului metalurgistului – Istoria municipiului Câmpia Turzii este legată, indubitabil, de întreprinderea „Industria Sârmei Câmpia Turzii”, fondată în 1920. Falimentul acestui simbol al industriei grele din România a reprezentat o lovitură grea pentru cetățenii orașului. Pentru a păstra vie, în memoria oamenilor, acest reper care deja aparține trecutului, este necesară înființarea unui muzeu, care ar putea constitui unul dintre punctele de atracție ale orașului.

2. Extinderea și promovarea bibliotecii municipiului;

În acest moment, Biblioteca municipală, care funcționează într-unul din spațiile Palatului Cultural „Ionel Floașiu”, beneficiază de o promovare modestă în rândul publicului larg. Din acest motiv, se doreşte extinderea fondului de carte, prin achiziția de titluri ce aparțin literaturii contemporane, dar mai ales organizării unor evenimente culturale, precum comemorarea unor autori, expoziții de carte, conferințe, sau ateliere de lucru pentru copii.

3. Dinamizarea activității muzeului „Prima Școală Română 1879” din Câmpia Turzii.

Muzeul, deschis publicului larg, începând cu anul 2016 și care este înscris pe „Lista monumentelor istorice din județul Cluj”, are o activitate modestă, nevalorificată în mod eficient. Se urmăreşte participarea instituției culturale locale la evenimentul național și internațional intitulat „Noaptea muzeelor”, după cum au procedat și instituțiile similare din Turda sau Cluj-Napoca, dar și organizarea unor evenimente culturale în parteneriat cu instituțiile de învățământ și alte instituții de cultură, din municipiu.

5. Înființarea de hub-uri creative, ca alternativă pentru petrecerea timpului liber locuitorilor municipiului.

Aceste spații de lucru în comun pot deveni elemente-cheie, unde iau naştere și apoi pot fi aplicate, idei noi, într-un oraș.

6. Organizarea de evenimente culturale Municipiul Câmpia Turzii are o contribuție modestă în peisajul cultural județean.

Cu excepția evenimentelor precum „Zilele orașului” sau festivaluri gastronomice, locuitorii municipiului au o ofertă mediocră, privind manifestările culturale, în contrapondere cu municipiul vecin. De aceea, se doreşte îmbogățirea paletei de evenimente culturale, prin care să promovăm lectura, muzica sau teatrul.

7. Reabilitarea monumentelor istorice – busturi, statui etc.

8. Sprijinirea formațiilor de dansuri locale, inclusiv cele ale minorităților naționale, fanfarei, secției de canto.

9. Sprijinirea artiștilor plastici din Câmpia Turzii, prin oganizarea de expoziţii şi evenimente culturale.

Aceştia au un rol important în promovarea valorilor locale.

10. Construirea de terenuri sintetice, în cartiere , acolo unde permite infrastructura, cu acces gratuit, pentru activităţi sportive.

11.  Reabilitarea terenului de fotbal din cartierul Lut, a stadionului de fotbal Mihai Adam și a sălii de sport Ioan Stanatiev.

13. Susţinerea colaborării între profesorii de educaţie fizică şi sport, din scoli si cluburile sportive, pentru descoperirea tinerelor talente.

14.  Construirea unui bazin de înot.

15. Reînfiinţarea Academiei de fotbal pentru copii.

16. Înfiinţarea de noi secţii sportive pentru copii si tineri.

Proiectele sunt ale Municipiului Câmpia Turzii, nu sunt nici ale Primarului, nici ale Consiliului Local. Ei vin și pleacă, însă Câmpia Turzii rămâne aici.